Zednické práce

Kompletní realizace teras a vyzdívání komínových těles.

Vybourání terasy na konstrukci domu.
Vybourání terasy na konstrukci domu.
Terasa s natavenou parotěsnou izolací (Dekglass G200 S40) a penetrované(Dekprimer) koryto žlabu.
Terasa s natavenou parotěsnou izolací (Dekglass G200 S40) a oprava průchodů balkónovou zídkou.
Tepelná izolace se samolepícím pásem Glastek30 Sticker Ultra.
Vybetonováná terasa s hydroizolační stěrkou Mapelastic.
očištění střechy a oprava komínů
očištění střechy a oprava komínů
očištění střechy a oprava komínů
očištění střechy a oprava komínů
očištění střechy a oprava komínů
rekonstrukce taškové krytiny a vyzdění komínů
rekonstrukce taškové krytiny a vyzdění komínů
rekonstrukce taškové krytiny a vyzdění komínů